TAM ĐẠI ĐẠO NHẤT THỐNG GIÁO

The One gọi là Nhất Nguyên, là phương pháp luận Đông Tây hợp nhất

The Two gọi là Nhị Nguyên, là phương pháp luận Đông Tây kết hợp

Suy nghĩ dài hạn, tư duy tăng trưởng và tư duy quy về bản chất của vấn đề

★★★★★

Những đặc điểm chính mô tả bức tranh cuộc sống

Ngày viết: 26.09.2021

Ngày xuất bản: 27.09.2021

 1. Tâm hồn rộng mở
 2. Tâm lý, tinh thần ổn định
 3. Tư tưởng được đặt ở tầm mức cao
 4. Tư duy sắc bén
 5. Nguồn lực dồi dào
 6. Cơ hội, thử thách mang lại nhiều lợi ích
 7. Có mục tiêu cụ thể, các bước đi được thiết lập rõ ràng
 8. Làm đâu được đó. Lợi ích thu được đều đặn. Thu nhập định kỳ. Lợi nhuận gia tăng

★★★★★

Phương pháp luận tổng quát

Ngày bắt đầu viết: 20.09.2021

Ngày cập nhật: 21.09.2021

Xem bản thảo viết tay »

PHẦN THỨ NHẤT. Niệm, trì chú, đọc thần chú

PHẦN THỨ HAI. Con đường đạt được thành tựu viên mãn

PHẦN THỨ BA. Phương pháp kiếm tiền 3 trong 1

___

Trước đó cần thực hiện:

 • Thanh lọc tâm hồn cho trong sáng
 • Ôn cũ để biết mới (Ôn cố nhi tri tân). Học hỏi từ người xưa
 • Học hỏi tinh hoa đông tây kim cổ

★★★★★

PHẦN THỨ BA. CÁCH THỨC ĐỂ KIẾM TIỀN

Kiếm tiền Methodologies

3 trong 1: LÀM – TRUYỀN THÔNG – QUẢN LÝ

Cách thức để kiếm tiền là: 1. Làm Được – 2. Truyền Thông Được – 3. Quản Lý Được

Song song với 3in1 là sự HOẠCH ĐỊNH

Cái mô thức này được đem ứng dụng cho Solaris, Monster, hướng dẫn khách hàng làm tiền (Make Money) thông qua các nền tảng Đại Minh, Đại Khang, Quang Vũ, …

★★★★★

PHẦN THỨ HAI. CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TỰU VIÊN MÃN

Ý chính:

 • ① PHÁT HUY HẾT ĐƯỢC NỘI LỰC VÀ SỨC MẠNH CỦA BẢN THÂN. NỐI KẾT, HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC BÊN NGOÀI HIỆU QUẢ
 • ② VẼ RA ĐƯỢC NHIỀU CÁC KIẾM TIỀN HIỆU QUẢ

Về vấn đề thứ nhất ①

Yêu cầu cởi trói tư duy, tự do tư tưởng.

Phát huy tối đa sức sáng tạo.

Đề cao đổi mới, hoàn thiện hơn, cải tiến chất lượng hơn.

Nội lực và sức mạnh (Capital, Power)

NỘI LỰC / CAPITALSỨC MẠNH / POWER
Đến từ sự tu luyện, rèn rũa bản thân

Sức chịu đựng của bản thân trước nghịch cảnh, khó khăn, thử thách

Sự nhẫn nại, kiên trì, bền bỉ, lì lợm.
Làm đến cùng, làm cho bằng được

Để có Nội Lực, yêu cầu:

1) Sống hướng Chân Thiện Mỹ

2) Rèn luyện bản thân theo chữ Nhẫn

3) Thực hành triệt để triết lý “Nhân bằng chí khí, hổ bằng uy”.
Con người dựa vào sức mình, tự chủ, tự lực, tự cường để đi lên
Sức mạnh đến từ việc sử dụng trí tuệ và các phương tiện trợ giúp nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm nguồn lực để đạt được kết quả.

Các biểu hiện của Sức Mạnh là:

– Có hệ thống phương pháp luận mạnh mẽ

– Hệ thống khoa học, công nghệ tiên tiến, tối tân, mạnh mẽ

Để có Sức Mạnh, yêu cầu:

1) Đầu tư cho nghiên cứu, học hỏi, nâng cao năng lực tư duy
Liên tục cải tiến, đổi mới hệ thống lý luận

2) Đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ

3) Ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào đời sống và sản xuất, kinh doanh
Nội Lực (CAPITAL)

Nhiệm vụ: Tích luỹ và phát huy
Sức Mạnh (POWER)

Nhiệm vụ: Nghiên cứu, học hỏi, phát triển, đổi mới, sáng tạo

The Way – Cách mạng và Con đường phát triển

Quyền lực và tầm ảnh hưởng (Authority, Influence)

QUYỀN LỰC / AUTHORITYTẦM ẢNH HƯỞNG / INFLUENCE

Chờ cập nhật…

Chờ cập nhật…

Về vấn đề thứ hai ②

Vẽ ra nhiều cách kiếm tiền hiệu quả

Chờ cập nhật…

Xem thêm:

★★★★★

PHẦN THỨ NHẤT. TU VÀ NIỆM

1) Niệm; Chánh niệm; Chân thiện niệm

2) Trì chú; Cầu xin những điều trì chú trở thành hiện thực

Thần chú. Niệm thần chú

___

VỀ NIỆM: Tâm niệm điều Chân Thiện Mỹ

VỀ CHÚ: Trì chú điều lành, điều thiện, mỹ đức

___

Trích dẫn

Mọi vị thánh đều có một quá khứ, mọi tên quỷ dữ đều có một tương lai

— Oscar Wilde