Tư duy dài hạn (Long Term Thinking)

Entrepreneurs should always aim to play the long game. Instant gratification cannot build a legacy.

Các doanh nhân nên luôn đặt mục tiêu chơi trò chơi lâu dài. Sự hài lòng tức thì không thể xây dựng một di sản.

Suy nghĩ dài hạn (long-term thinking)

Kĩ năng tư duy và hành động dài hạn là sự khác biệt giữa những người thành công và những người bình thường.

“Phần lớn mọi người đánh giá quá cao những gì họ có thể làm trong một năm và đánh giá thấp những gì họ có thể làm trong mười năm” – Bill Gates

Tư duy tăng trưởng

Tư duy quy về bản chất của vấn đề


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Viết một bình luận